List Of Towns and Villages In Adamawa State

List Of Towns and Villages In Adamawa State:  Bali Bille Borrong Demsa Dong Gwmba Mbula Daware Gurin Malabu Mayo-Inne Nyibango Riba Verre Banarikiuso Ganye Gurum Jaggu Sugu Timdore Yebbi Gerie Ga’Anda Garkida Guyaku Lala Banjiram Bobini Chikila Dukul Dumna Guyuk Kola Daktsi Dugwamba Gaya Hong Kuliyi Uba Danaba Jada Koma Leko Mapeo Mayo-Kalaye Mbulo Nyibango …

List Of Towns and Villages In Adamawa State Read More »